Massage in het verzorging- & verpleeghuis en/of ziekenhuis

Dit is een ondersteunende massage om mensen te helpen zich te kunnen ontspannen.

Het is een algemeen gegeven dat massage mensen helpt zich te ontspannen, dat de energie weer gaat stromen en je daar van opknapt. Juist mensen in verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen, hebben deze aandacht, aanraking en ontspanning nodig om zich goed en positief te voelen. Hierdoor worden ze veerkrachtiger en dit komt hun gezondheid ten goede. Tevens reguleert massage het zelfregulerende en zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Deze massage is tevens mogelijk in de vorm van een verwendag voor bijvoorbeeld op een afdeling. Het is ook mogelijk dat ik met meerdere disciplines kom en we een volledige verwendag voor de afdeling in een verzorg- verpleeghuis of ziekenhuis verzorgen. Ik kom graag langs om de verschillende mogelijkheden te bespreken!

Massage is ook heel goed toe te passen in de laatste levens- oftewel terminale fase. Deze massage is een hele mooie manier ter ondersteuning en verlichting. Heel bijzonder om te ervaren hoe mooi en positief het effect hiervan is!