Reiki massage

Reiki is een Japans woord en betekent ‘universele levensenergie’. Dit woord wordt gebruikt om een methode van natuurlijk genezen aan te duiden. Een Reiki massage valt onder de alternatieve geneeswijzen. Het revitaliseert de levenskracht en brengt nieuwe energieën naar het lichaam. Het is goed voor het natuurlijke afweersysteem en voert gifstoffen af. De massage is ontspannend en verlicht de pijn. Een Reiki massage behandeld de oorzaken van klachten en geeft onderdrukte gevoelens de vrijheid. De massage balanceert lichaam en geest en reinigt de blokkades die pijn veroorzaken.

In ons lichaam lopen verschillende energiebanen (meridianen) die een ondersteuning geven aan onze organen en emoties. Door deze energiebanen te masseren, ervaart u verbetering van uw klachten.

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde circuleert energie, qi genaamd, door het lichaam. Deze energie volgt hierbij specifieke met elkaar verbonden banen. Onderbrekingen in het stromen hiervan - zoals wanneer deze stagneert, wordt geblokkeerd, of ergens anders naar toe vloeit - worden veroorzaakt door emotionele of fysieke problemen. Wanneer het nodig blijkt te zijn behandel ik de energiebanen.

Hoe wordt deze massage gedaan?

Reiki massage kan op twee manieren worden gegeven. Door de handen op iemands lichaam te leggen en de energie door te geven. Of door de handen boven iemand te houden en dan de energie door te geven. Reiki geeft een warm en ontspannen gevoel. Dit is ook de reden waarom ik soms start met Reiki voorafgaand aan een massage. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt. Er zijn cliënten die wegens geloofsovertuigingen of andere overtuigingen geen Reiki willen ontvangen. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.