Therapeutische massage

De therapeutische massage wordt vaak gegeven vanuit een holistisch oogpunt. Dit houdt in dat lichaam en de geest als één geheel worden gezien. Een ziekte of lichamelijke klacht wordt niet gezien als een op zichzelf staand iets, maar als een uitingsvorm wat zich op meerdere niveaus afspeelt. De geestelijke toestand is hier dus ook op van invloed. Alle niveaus beïnvloeden elkaar en zijn weer met elkaar in evenwicht. De therapeutische massage zorgt ook voor activiteit van het immuunstelsel. Hierdoor verbetert de weerstand. De massage kan ook zorgen voor pijnverlichting en ondersteunt de afvoer van gifstoffen.

Het doel van deze massage is: